Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i provedba natječaja za zakup zemlje

Sukladno zakonima

Izrada Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj
20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) uređuje se održavanje i zaštita poljoprivrednog zemljišta, korištenje poljoprivrednog zemljišta, promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske i Zemljišni fond.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, a koji se objavljuje na službenim web stranicama JLS.

Poljoprivrednim zemljištem sukladno članku 3. stavak 1. ovog Zakona smatraju se poljoprivredne površine koje su po načinu uporabe u katastru opisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Javni natječaj

Provedba natječaja za zakup zemlje

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup donosi općinsko ili gradsko vijeće, na čijem se području zemljište nalazi.

Dokumentacija, rokovi i postupak  za raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države propisani su Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 104/2022).