Izrada dokumentacije o osnivanju i početku rada dječjeg vrtića

izrada dokumentacije

Što obuhvaća?

U nastavku je popis važnijih dokumenata koje izrađujemo, pritom stavljajući naglasak na Program odgojno-obrazovnog rada koji je najvažniji i najsloženiji dokument koji Osnivač mora izraditi i ishoditi suglasnost Ministarstva obrazovanja. Izrada istoga ovisi kako o tehničkim rješenjima zgrade dječjeg vrtića, tako i o uvjetima koje Osnivač, kao investitor izgradnje objekta, mora ispuniti, a tiče se
ponajprije broja zaposlenih u dječjem vrtiću.

Osim izrade dokumentacije koja je bitna stavka, jednako je važan i sam postupak osnivanja dječjeg vrtića koji započinje donošenjem Odluke o osnivanju Osnivača, nastavlja se ishođenjem Rješenja o početku rada dječjeg vrtića (koje izdaje nadležno tijelo županije za poslove obrazovanja), te završava upisom dječjeg vrtića u sudski registar.